The Chicago Files

A CANADIAN EXPAT'S EXPERIENCES AND OBSERVATIONS LIVING IN THE WINDY CITY!

The Bean

– photo courtesy of http://www.epochtimes.com.br

Good Monday from Chicagoland! This is a rather odd-looking thing, isn’t it? This sculpture is called, “Cloud Gate”, otherwise affectionately known as, “The Bean” to Chicagoans.  “The Bean”, as it were, is a sculpture designed by British artist Anish Kapoor.

The Bean 2

– photo courtesy of http://irrt.s3.amazonaws.com

The  elliptical sculpture is made from seamless, highly polished stainless steel plates, which reflect Chicago’s incredible skyline and the clouds above. A 12-foot-high arch allows visitors walk ‘beneath’ “The Bean”.  You can touch the mirror-like surface and see your image reflected back.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I quite like, ‘The Bean'; in the summer there are so many ‘bean groupies’ that there is barely a space underneath to see one’s own reflection.

So I reflect to you on this Monday, a great day from Chicago, bean-style! :)

Ta hendene til din kjære – se på dem og hold dem hardt Disse hendene skal du følge, leie og lede. Du skal få føle på varmen fra dem og kjenne en inderlig glede. De skal stryke deg og de skal holde rundt deg – de er ikke skapt for å såre i vrede For du skal ikke alene mer vandre. De skal klemme og kose og aldri klandre De skal skjerme deg for det du ikke selv ser. De skal elske og aldri forakte – bare hjelpe når du ber. Disse hendene skal jobbe for at dere skal få det godt De skal gi – og du skal takke for det du har fått. De skal tvinnes sammen i kjærlighet og være ømme og gode og et tegn på inderlighet Hendene du holder er sterke og unge De skal gjennom mye for din skyld når dagene er tunge De skal stryke og klemme og være gode og fromme De skal ruske i ditt hår og takke når dagen er omme Disse hendene skal følge deg gjennom livet. De skal holde fast ved deg og verne om samlivet De skal være hos deg når alle andre har gått De skal aldri slippe men holde fast og tørke tårer når du har grått. Hendene skal bære din ring med rette Den skal skinne og for alle berette Jeg elsker deg! – kan den bekjenne Det er bare en som har maken til denne En dag er hendene blitt ru og grå Hver fure og rynke forteller om livet som bak dere lå Dere kan minnes den dagen i dag - da et livslangt bånd Ble knyttet Og fra denne dag dere gikk Hånd i hånd.

Mens du flyter med livets hastighet,er det lett å overse det grunleggende-de enkle,gode beslutninger som gjør livet enklere og bedre;)

Top of JC's Mind

eclectic, like me

buffalotompeabody's Blog

The 9 lives of Buffalo Tom Peabody.

Exploratorius

Old School Photo Hack & Storm Walker

The one-stop site for "trailing spouses."

THE SPECTACLED BEAN

Tales, Thoughts & Tribulations of a Free Spirit in Suburbia

%d bloggers like this: